Etablering af jordvarmeanlæg

Inden du etablerer et jordvarmeanlæg skal du anmelde anlægget til Randers Kommune.

Anmeldelse sker for at sikre anlægget ikke giver anledning til fare for forurening af jord og grundvand.

Randers Kommune vil, indenfor en måned, sende dig et brev der indeholder nærmere oplysninger om vilkår til anlægget, hvis der ikke er miljømæssige grunde til yderligere sagsbehandling.

Samtidigt vil brevet indeholde retningslinjer for hvad der skal ske, hvis Randers Kommune af miljøhensyn er nødt til at foretage en grundigere behandling sagen.

Oftest vil du få en langt hurtigere tilbagemelding på sagen.

Husk på journalnummeret, det skal du bruge til færdigmeldingen.

Færdigmelding

Når jordvarmeanlægget er etableret, skal du færdigmelde anlægget til Randers Kommune. Så retter vi din registrering i Bolig Bygge Registeret (BBR).

Registrering i BBR er nødvendig for fx at få nedslag i elafgiften - yderligere oplysninger herom kan du få hos dit elselskab.

Etablering af jordvarmeanlæg er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 27/02 - 2017  om jordvarmeanlæg.

Uheld med jordvarmeanlæg

Hvis du konstaterer - eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal du hurtigst muligt kontakte Miljø og Teknik på tlf. 8915 1515.