Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes.

Når et jordvarmeanlæg sløjfes, skal anlægget blandt andet tømmes for væske, som skal bortskaffes efter kommunens forskrifter. Sløjfningen af jordvarmeanlægget skal meddeles Randers Kommune. Du kan sende besked til kommunen på industrimiljo@randers.dk.