Midlertidigt ophold

Hvis du i en kortere periode ikke kan bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp, kan du søge om et midlertidigt ophold.

På mange ældrecentre er der én eller flere boliger beregnet til midlertidigt ophold. Her kan du bo, hvis du i en kortere periode ikke kan klare at bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • akut sygdom
  • sygdom hos ægtefælle
  • genoptræning.

Midlertidigt ophold kan normalt vare op til tre uger, hvorefter behovet skal revurderes. Varigheden er efter behov, dog maksimalt tre måneder.

Har du behov for et midlertidigt ophold, kan du henvende dig til dit lokale ældrecenter eller Visitationen på telefon 89 15 25 50.

Læs mere om visitationskriterierne for et midlertidigt ophold.