Botilbud for handicappede

Randers Kommune råder over en række bosteder, som er målrettet borgere med forskellige former for handicap.

Der er handicapvenlige boliger rundt omkring i Randers by, store og små bofællesskaber samt døgntilbud til svært multihandicappede. I bofællesskaberne har alle sin egen lejlighed med tilknyttede fællesarealer.

Du kan finde information om bolig og botilbud her.

De enkelte bosteders målgruppe fremgår i beskrivelsen. Visitationen til de enkelte bosteder varetages af socialafdelingen i Randers Kommune.

Region Midtjylland driver endvidere flere lokale bosteder målrettet mere sjældne handicap.

Botræningstilbud til unge udviklingshæmmede

Voksne udviklingshæmmede, der tænker på at flytte hjemmefra, har mulighed for at få et botræningstilbud på Bostedet Høvejen. Her vil man bo sammen med andre unge og sammen med dem øve sig i at blive voksen for på sigt måske at kunne klare sig i egen lejlighed eller i et bofællesskab. Botræningstilbuddet er et midlertidigt tilbud, hvor man kan bo, indtil man er cirka 25 år.

Sådan søger man en handicapbolig

For at søge om en handicapbolig, skal man i første omgang tage kontakt til Specialrådgivningen i Randers Kommune. Herefter vil det blive vurderet, hvilken type bolig der er brug for. 

Randers Kommune
Specialrådgivningen
Laksetorvet
8900 Randers
Tlf.: 8915 1515

Åbningstider for personlig henvendelse er dagligt fra kl. 09.00 til 15.00. Hvis du ikke træffer en medarbejder, kan du indtale en besked på medarbejderens telefonsvarer, hvorefter du vil blive kontaktet senest dagen efter din opringning.