Del af matr. nr. 13d Hørning By, Hørning

Randers udbyder en del af matrikel 13d, Hørning By, Hørning, med et grundareal på cirka 325 m2

Kort over arealet

Udbud af del af matrikel 13d, Hørning By, Hørning
Randers udbyder en del af matrikel 13d, Hørning By, Hørning, med et grundareal på cirka 325 m2, efterfølgende betegnet som ejendommen.
Ejendommen er under udstykning og dens endelige størrelse kendes først, når beskikket landinspektør har foretaget opmåling.
Ejendommen er beliggende ved Damsøvej 5, 8960 Randers SØ som det fremgår af vejledende optegning på kortet i bilag 1.
Der er ikke udarbejdet lokalplan for matr. 13d, Hørning By, Hørning. Grunden er omfattet af Kommuneplan 2021, rammeområde 2.04.BE.1 Hørning, og er udlagt til blandet bolig og erhverv.


Frist for afgivelse af bud
Det offentlige udbud gennemføres i perioden 14. marts 2023 til 12. april 2023, jf. bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
Tilbudsblanketten, som du finder på denne side, skal udfyldes og underskrives og derefter seneds til mailen udbudgrundsalg@randers.dk, og skal være Randers Kommune i hænde senest den 12. april 2023 kl. 23.59.

Afgivende tilbud er bindende for tilbudsgiver/køber til og med den 26. april 2023.
Arealet udbydes til salg med en vejledende pris på 180 kr. pr. kvm. inkl. moms, og tildeles den højest bydende.
Randers Kommune har ret til at afslå ethvert tilbud.
De øvrige vilkår for handlen, fremgår af udbudsmaterialet og dertilhørende bilag, som tilbudsgivere opfordres til at gennemgå grundigt.


Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til dette udbud, er du meget velkommen til at sende en mail til jurist Christina Gaarn Fuglsang på christina.gaarn.fuglsang@randers.dk.