Del af matr. 13d Hørning By, Hørning

Randers Kommune udbyder en del af matrikel 13d Hørning By, Hørning, med et grundareal på ca. 227m2

Udbud af del af matrikel 13d Hørning By, Hørning 

Randers Kommune udbyder en del af matrikel 13d Hørning By, Hørning, med et grundareal på ca. 227m2 efterfølgende betegnet som "Ejendommen".
Ejendommen er under udstykning og dens endelige størrelse kendes først, når beskikket landinspektør har foretaget opmåling.

Ejendommen er beliggende ved Bogfinkevej 9, 8960 Randers SØ, markeret med rødt på ovenstående rids.

Der er ikke udarbejdet lokalplan for matr. 13d, Hørning By, Hørning. Grunden er omfattet af Kommuneplan 2021, rammeområde 2.04.BE.1 Hørning, og er udlagt til blandet bolig og erhverv. 

Frist for afgivelse af bud

Det offentlige udbud gennemføres i perioden 5. september 2022 til 3. oktober 2022, jf. bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 

Tilbudsblanketten, som du finder på denne side, skal udfyldes og underskrives og derefter sendes til mailen udbudgrundsalg@randers.dk, og skal være Randers Kommune i hænde senest d. 03.10.2022 kl. 23.59.

Afgivende tilbud er bindende for tilbudsgiver/køber til og med 14.10.2022.

Arealet udbydes til salg med en vejledende pris på 180kr/m2 inkl. moms, og tildeles den højest bydende. 

Randers Kommune har ret til at afslå ethvert tilbud.

De øvrige vilkår for handlen, fremgår af udbudsmaterialet og dertilhørende bilag, som tilbudsgivere opfordres til at gennemgå grundigt

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til dette udbud, er du meget velkommen til at sende en mail til jurist Christina Gaarn Fuglsang på christina.gaarn.fuglsang@randers.dk