Skimmelsvamp

Her kan du anmelde skimmelsvamp og læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bor til leje.

Boliger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor fører Randers Kommune tilsyn med boliger, når der er mistanke om sundhedsfare, f.eks. ved høj vækst af skimmelsvamp.

Hvis du bor til leje

Har du mistanke om, at skimmelsvampen skyldes bygningens konstruktion eller manglende vedligeholdelse, skal du kontakte din udlejer.

Udlejers ansvar

Bygninger skal være sunde og sikre at opholde sig i. Derfor skal de løbende vedligeholdes. Det er ejeren, der har ansvaret for vedligeholdelsen.

Skimmelsvamp kan opstå på grund af fugt i konstruktionerne, f.eks hvis der er utætheder i tag, facader eller dampspærre, kuldebroer, fugt fra grunden, utætte installationer eller andet. Hvis skimmelsvamp skyldes sådanne fejl, er det udlejers ansvar af fjerne skimmelsvampen og årsagen.

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger. Pligten indebærer blandt andet, at kommunen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold, er angrebet af skimmelsvamp.