Borgerrådgivningen

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum.

Nemvises fra: https://omkommunen.randers.dk/borgerraadgivning/