Borgerrådgivning

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum.

Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet, og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration. 

Alle borgere i Randers kommune kan kontakte Borgerrådgiveren, og det er gratis. 

Hos Borgerrådgiveren kan du:

 • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
 • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
 • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen.
 • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag.
 • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.
 • Borgerrådgiveren kan også deltage som bisidder, hvis der er en samtale, du er utryg ved, og hjælpe dig med at forberede dig til samtalen, og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser.
 • de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
 • ansættelsesforhold i kommunen.
 • forhold, som andre klageinstanser tager sig af.
 • Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end 1 år efter hændelsen/forløbet. Der foretages en konkret vurdering.

Læs om borgerrådgiveren, og hvad du kan få hjælp til

Henvendelse:
Du er altid velkommen til at kontakte Borgerrådgiveren - enten telefonisk, på mail eller ved personlig henvendelse. Hvis du vil være sikker på at træffe Borgerrådgiveren, er det en god ide at ringe og aftale en tid. 

Borgerrådgiver Jesper Cortes 
Laksetorvet, 8900 Randers 
Kontor C 1.83 
Tlf.: 8915 1888, mobil: 2444 4921

Borgerrådgiver Karin Lambert
Laksetorvet, 8900 Randers
Kontor C 1.83
Tlf.: 8915 1052, mobil: 3056 7751

Borgerrådgiver Nicolai Abildgaard
Laksetorvet, 8900 Randers
Kontor C 1.83
mobil: 4012 3741.

Mail: borgerraadgiveren@randers.dk 

Administrativ medarbejder Conni Stensgaard 
Laksetorvet, 8900 Randers 
Kontor C 1.84 
Tlf.: 8915 1783