Borgerrådgivning

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum.

Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Alle borgere i Randers kommune kan kontakte Borgerrådgiveren, og det er gratis. 

Hos Borgerrådgiveren kan du:

  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
  • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
  • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen.
  • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag.
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

Borgerrådgiveren kan også deltage som bisidder, hvis der er en samtale, du er utryg ved, og hjælpe dig med at forberede dig til samtalen og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over:

  • det faglige indhold i kommunale afgørelser.
  • de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
  • ansættelsesforhold i kommunen.
  • forhold, som andre klageinstanser tager sig af.

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end et år siden hændelsen/forløbet. Der foretages en konkret vurdering.

Læs mere om borgerrådgiveren her.

Bisidder og hjælpere med fuldmagt

Når du skal til møde med borgerrådgiveren, har du ret til at have en bisidder med.

Bisidderen er en person, som kan hjælpe og støtte og sikre, at du får fremført din sag for borgerrådgiveren. Desuden kan bisidderen hjælpe dig med at forstå resultatet af borgerrådgiverens behandling af din sag.

Hvis du ønsker, at din bisidder får rettigheder under sagens behandling, skal din bisidder have en fuldmagt.

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1 kan du som part i en sag på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling vælge at give fuldmagt til, at andre repræsenterer eller bistår dig. Det betyder, at du kan få din hjælper (partsrepræsentant) til at repræsentere dig og hjælpe med din klage til borgerrådgiveren.

Hjælperen skal udfylde en fuldmagt, som skal afleveres til borgerrådgiveren sammen med klagen.

Hent blanketten til fuldmagten her.

Fuldmagtens betydning

Hvis en partsrepræsentant har klaget på dine vegne, får du som part en bekræftelse på, at borgerrådgiveren behandler sagen. Du får også resultatet af borgerrådgiverens behandling af sagen, men al yderligere korrespondance foregår mellem borgerrådgiveren og partsrepræsentanten. 

Blanketten skal underskrives af den person, som giver fuldmagt.

Henvendelse til Borgerrådgiver og registrering af personfølsomme oplysninger Databeskyttelse hos borgerrådgiveren