Borgermøde om ny kulturpolitik

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune skal formulere en ny kulturpolitik for årene 2022-2025. Derfor inviterer vi til borgermøde den 28. september 2022.

Foto fra Randers Festuge - Fotograf: Bo Amstrup

Kulturaktører, borgere, institutioner m.v. inviteres til borgermødet. Tilmelding nødvendig til line.s@randers.dk senest den 26. september kl. 12.

Hvorfor borgermøde?

For at få bedst mulige input fra borgere, kulturbrugere, kulturudviklere, kulturinstitutioner, kulturforeninger, græsrødder, eksperter osv., opsøges der synspunkter, viden, ønsker, visioner for indholdet i en kommende kulturpolitik. Derfor inviterer vi til borgermøde:

Hvornår: Den 28. september kl. 19-21 i Arena Randers – i  Atelieret.

Program

19.00: Ankomst

19.10: Velkomst ved formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Louise Høeg og direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg Thomas Krarup

19.15: *Oplæg: Hvilke forandringer står vi foran i forhold til det at leve og bo i en by som Randers? Og hvilken rolle kan/skal kulturen eller kunsten spille her? Ved Mette Mechlenborg, seniorforsker ved BUILD, Aalborg Universitet. Efter oplægget interviewes Mette Mechlenborg af Kommunikationschef i Randers Kommune, Karen Balling Radmer

19.35: Gruppedrøftelser ved bordene

20.15: Pause

20.25: Drøftelser i plenum med afsæt i gruppesamtalerne

20.55: Tak for i aften ved udvalgsformand Louise Høeg 

*Mette Mechlenborg har stor viden om hjem, hjemskabelse og hverdagspraksisser. Kulturen har i nyere tid været en vigtig katalysator for det gode liv, for identitetsdannelse, fællesskaber og social sammenhængskraft. Men der er ændringer undervejs i de værdier, som vi bygger vores tilværelse på. Dermed er en del af de forudsætninger, som vi hidtil har haft for det veludviklede kulturliv, også under forandring. Vi har inviteret Mette Mechlenborg, seniorforsker ved BUILD, Aalborg Universitet, til at give et oplæg om den seneste viden om bolig- og hverdagslivstendenser. Det kan give os nye indsigter og vinkler på, hvilken rolle kulturen kan spille i det samfund, vi kigger ind i om få år.