Randers Talent og Elite

Randers Talent og Elite er resultatet af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Randers Kommune.

Randers Talent og Elite er et samarbejde mellem Team Danmark, kommunen, uddannelsesinstitutionerne i Randers og de elitære idrætsklubber. Målet for Randers Talent og Elite er bl.a. at styrke talentudviklingen således, at Randers også i fremtiden kan markere sig som en by, hvor talentudviklingen har kvalitet.

Talentudviklingen bliver prioriteret - og derfor har Randers Talent og Elite oprettet Eliteudøvernetværket. Her kan talentfulde udøvere være med i et talentmiljø, som foregår på tværs af sportsgrene.

Formål

Randers Talent & Elites formål er at varetage og sikre de bedst mulige rammer for eliteidrætten i kommunen. Med fokus på træneruddannelse, vidensdeling, klubsamarbejde/udvikling, stille ekspertviden til rådighed, leve op til samarbejdsaftalen med Team Danmark om Randers som Eliteidræts kommune og arrangerer den årlige sportsfejring i kommunen.

Organisering

Arbejdet i Randers Talent & Elite udføres primært at Randers Kommunes kultur- og fritidsafdeling med elitekonsulenten som den centrale figur. Eliteidrætskonsulenten er Randers kommunes kontaktperson til Team Danmark i det daglige samarbejde og deltager i bl.a. Team Danmark-netværk, møder med specialforbund, foreninger, skoler og ungdomsuddannelser.

Politisk er samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Randers kommune forankret i Sundhed-, Idræt- & Kultur udvalget, som har ansvaret for idrætsområdet.