Ungdomsuddannelser

Randers Talent og Elite har lavet aftaler med de store ungdomsuddannelsesinstitutioner i Randers.

Samarbejdet mellem Randers Talent og Elite og uddannelsesinstitutionerne handler i første omgang om at koordinere skemalægningen. Således skabes der mulighed for at tilrette en ugentlig morgentræning, samt en ugentlig træning tidligt på eftermiddagen.

Tradium

Tradium tilbyder både HHX-uddannelsen, HTX og erhvervsuddannelser. Handelsgymnasiet Randers har i samarbejde med Randers Realskole i gennem en årrække arbejdet for at lave gode vilkår for eliteidrætsudøvere i Randers. Denne indsats er samlet i Randers ElitesportCollege.

Kontaktperson, Randers Realskole: Mathias Bak Andersen, tlf.: 2682 2002, MBA@randersrealskole.dk

Kontaktperson, Tradium: Jakob Lønvig, tlf.: 8711 3510, jzl@tradium.dk

Randers Statsskole

Randers Statsskole tilbyder studentereksamen (STX), og skolen blev i 2016 udnævnt til officiel Team Danmark uddannelsespartner. Randers Statsskole udbyder to studieretninger med mulighed for morgentræning - tirsdag og torsdag.

Kontaktperson: Ulla Frederiksen, uf@rs-gym.dk

Randers HF og VUC

Randers HF og VUC tilbyder 2-årig HF, samt HF-enkeltfag og AVU (almen Voksen Udd.). Randers HF og VUC har gennem årene haft en række positive erfaringer med eliteidrætsudøvere. Det er muligt at tilrettelægge en særlig uddannelsesplan, som passer til den enkelte kursists behov. For Team Danmark kursister er det bl.a. muligt at tilrettelægge en fuld HF over 3 år.

Kontaktperson: Ann Balleby, tlf.: 2344 3673, ann@randershfvuc.dk