Facilitetskonference

Tirsdag d. 5. april afholdes facilitets konference i Arena Randers med henblik på at udvikling fremtidens faciliteter på fritidsområdet i Randers Kommune.

Facilitetskonferencen foregår i Arena Randers

Den 13. marts havde folkeoplysende idræts- og spejderforeninger i Randers Kommune ansøgningsfrist til en facilitetspulje på afsat 16,4 mio. kr. (I årene 2022-2025).

Midlerne i denne pulje bliver øremærket til konkrete faciliteter efter konference den 5. april 2022. På konferencen vil de projekter, der har ansøgt puljen få mulighed for at præsentere deres ideer.  Konferencens deltagere drøfter efterfølgende projekterne og input herfra bliver videregivet til den politiske behandling i udvalg og byråd, hvor den endelige beslutning senere vil blive taget.

Som visionskommune for Bevæg Dig for Livet vil der blive set på projekter, der øger aktivitet og mere bevægelse, ligesom kommunens klimaplan også skal tænkes ind i de projekter, som modtager støtte.

Randers Kommune vægter bæredygtighed højt og på konferencen vil der være oplæg om, hvordan bæredygtighed og idræt kan gå hånd i hånd.  

Ansøgerkredsen er folkeoplysende idræts- og spejderforeninger, kommunale og selvejende idrætshaller samt forvaltningen på vegne af selvorganiserede og tværgående indsatser. Interessenterne er derudover Randers Byråd, spejdernes samråd BUSR og Idrættens paraplyorganisation SIKR.

Indsendte projektbeskrivelser

Alle projektbeskrivelser findes i filen herunder. Bemærk at filen er på 118 sider og således bedst egnet til online læsning.

Læsevejledning: I filens menu i venstre side kan du vælge ikonet for "Bogmærker". Når du klikker på et bogmærke kommer du direkte til pågældende tekst i filen.