Byggeguide til foreninger

Brug byggeguiden, når jeres forening ønsker at opføre eller renovere byggeri og anlæg på fritidsområdet i Randers Kommune.

Fordelen ved kultur og fritids byggeguide

Byggeguiden kan spare jer tid og den vil hjælpe jer til at få involveret de kommunale afdelinger og myndigheder på det bedste tidspunkt i processen.
Guiden viser, i hvilken rækkefølge et bygge- og anlægsprojekt typisk udvikler sig. Den fører jer igennem 5 faser:

  1. Idéudvikling
  2. Aftaler og godkendelse lokalt
  3. Forhåndsdialog og stjernehøring (screening) hos Randers Kommune
  4. Fundraising
  5. Projektering og udførelse

Byggeguiden er et proces- og dialog redskab til foreningen. Den er ikke udtryk for en juridisk gyldig aftale, ligesom der i dokumentet ikke ligger nogen myndighedsgodkendelser.

Felterne i byggeguiden er skrivebare og kan udvides i Word-udgaven. Rekvirer den på mail: fritid.kultur@randers.dk.

Vælg én af de to forskellige byggeguide

"Byggeguide af fritidsfaciliteter, hvor bygherre er Randers Kommune" er tiltænkt godkendte folkeoplysende foreninger og idrætshaller, hvor det forventes, at
     - projektet omhandler kommunale lokaler eller grundarealer
     - foreningen/hallen i dag får eller forventer at søge økonomisk tilskud fra kultur og fritid til den efterfølgende drift og vedligeholdelse
     - Randers Kommune står som ejer af faciliteten

 

​"Byggeguide af fritidsfaciliteter, hvor bygherre er en forening, idrætshal eller forsamlingshus"  er tiltænkt projekter, hvor bygherre selv ejer deres facilitet, selv ejer jorden og ikke modtager eller søger tilskud til anlæg eller drift af faciliteten. Find den guide herunder.

Sådan kommer du i gang

Kontakt Kultur og Fritid på fritid.kultur@randers.dk og spørg efter én af de to ovennævnte "Byggeguide til bygge- og anlægsopgaver" i en word udgave. Oplys foreningens navn, dit navn og dit telefonnummer.  
Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Folkeoplysende foreninger og idrætsfaciliteter:
Birgitte Strøbeck
Tlf.: 8915 1076
E-mail: bsp@randers.dk

Forsamlingshuse og borgerforeninger i landdistrikter:
Line Marie Sørensen
Tlf.: 2057 3090
E-mail: lms@randers.dk

Alt efter projektets omfang kan projektgruppen inviteres til et møde i Kultur og Fritid eller Landdistriktsservice, hvor vi sammen gennemgår jeres udfyldte byggeguide, afklarer kommunens eventuelle rolle i jeres projekt og giver jer bedst muligt sparring til det videre forløb