Gebyr og satser

Gebyr og satser for brug af kommunale idrætsfaciliteter kan du se her.

Satserne gælder for godkendte folkeoplysende foreninger i Randers Kommune. Se eventuelt Randersordningen for flere oplysninger.

Kunstgræsbaner
Randers stadion bane 2 293 kr.
Randers stadion 293 kr.
Ulvehøj stadion 442 kr.
Dronningborg stadion 293 kr.
Helsted stadion 293 kr.
Udenbys foreninger
Dronningborg stadion 941 kr.
Ulvehøj 1220 kr.
Randers stadion 941 kr.
Helsted stadion 941 kr.
Øvrige takster
Svømmehaller 53 kr.
Svømmesal på Rismølleskolen og Blicherskolen 35 kr.
Kommunale aktivitets- og klublokaler (foreninger der har eget lokale) 103 kr. pr. m2
Tilskud til lokaleudgifter (afgrænset pulje kan søges) 75 %
Tilskud til forbrugsafgifter (afgrænset pulje kan søges) 65 %
Lejemål på timebasis tilskud pr. time Maks. 139,24 kr.
Idrætshaller 53 kr.
Langvang Atletik- og multihal 1 forening: 53 kr., mere end 1 forening: 40 kr. pr. forening