Gebyr og satser

Gebyr og satser for brug af kommunale idrætsfaciliteter kan du se her.

Satserne gælder for godkendte folkeoplysende foreninger i Randers Kommune. Se eventuelt Randersordningen for flere oplysninger.

Kunstgræsbaner
Randers stadion bane 2 300 kr.
Randers stadion 300 kr.
Ulvehøj stadion 452 kr.
Dronningborg stadion 300 kr.
Helsted stadion 300 kr.
Udenbys foreninger
Dronningborg stadion 963 kr.
Ulvehøj 1248 kr.
Randers stadion 963 kr.
Helsted stadion 963 kr.
Øvrige takster
Svømmehaller samt Water & Wellness 53 kr.
Svømmesal på Rismølleskolen og Blicherskolen 35 kr.
Kommunale aktivitets- og klublokaler (foreninger der har eget lokale) 105 kr. pr. m2
Tilskud til lokaleudgifter (afgrænset pulje kan søges) 75 %
Tilskud til forbrugsafgifter (afgrænset pulje kan søges) 65 %
Lejemål på timebasis tilskud pr. time Maks. 139,24 kr.
Idrætshaller 53 kr.
Langvang Atletik- og multihal 1 forening: 53 kr., mere end 1 forening: 40 kr. pr. forening