Kunstgræsbaner

I Randers Kommune findes flere kunstgræsbaner, som kan lejes til almindelig fodboldspil.

I Randers Kommune er der seks kunstgræsbaner. To baner ved Randers Stadion samt en bane ved henholdsvis Helsted, Ulvehøj, Dronningborg og Hornbæk idrætsanlæg.

Følgende regler gælder for kunstgræsbanerne

 • Kunstgræsbanen må kun bruges til fodbold.
 • Kun spillere og ledere for de hold der benytter banen, må befinde sig på kunstgræsarealet.
 • Der må kun anvendes fodboldstøvler med gummiknopper (metalknopper må ikke anvendes).
 • Der må ikke smides affald, tyggegummi mm. på kunstgræsbanen.
 • Mad og drikkevarer må ikke medbringes på banen.
 • Rygning er ikke tilladt på kunstgræsbanen.
 • Der må ikke opsættes stole, bænke eller lignende på kunstgræsarealet.
 • Hvis målene flyttes, skal de løftes og placeres uden at skade kunstgræsset. Efter brug placeres målene som ved ankomsten.
 • Ved lejemålets ophør skal banen være ryddet for kegler, bolde mm.
 • Kun de anviste omklædningsrum må benyttes
 • Baneområdet skal aflåses og lyset slukkes, når man forlader banearealet.
 • Hold der overtræder ovennævnte regler vil straks blive bortvist og modtage krav om betaling for leje m.m.

Ansøgning om benyttelse af kunstgræsbanen

Hvis du ønsker at leje en af banerne i Randers Kommune, skal du kontakte Arena Randers på telefonnummer 8642 2179. For de enkeltstående timer gælder først til mølle-princippet.

 • For Randers Kommunes foreninger er prisen for lejen af kunstgræsbane pr. time 300 kr. for banen ved Stadion og 452 kr. for leje af banen på Ulvehøj. For andre foreninger er lejen pr. time henholdsvis 963 kr. og 1248 kr. Der bliver fremsendt regning halvårligt for sæsonbrugere. For enkeltudlån betales ved bestilling af kunstgræsbanen.
 • Det er omklædningsrum i forbindelse med kunstgræsbanen. Ønsker man at benytte disse, skal dette angives ved booking.
 • Ved forsinket ankomst refunderes beløbet ikke og der tillægges ikke ekstra tid. 
 • Overskrides den bestilte tid beregnes der dobbelt takst. 
 • Annulleres reservationen refunderes beløb ikke.
 • Opvarmning hører ind under bestilt tid, og man må ikke gå på banearealet før tid. 
 • Husk selv bolde, kegler, overtrækstøj samt at bestille dommer. 
 • Ved uforudsete hændelser forbeholder Randers Kommune sig ret til at aflyse og tilbagebetale det fulde beløb.
 • I tilfælde af akut opståede problemer med lyset eller låsesystemet skal du henvende dig til Ejendomsservice på telefonnr. 8915 6969.