Medlemsoplysninger og persondata

Der er regler for, hvordan en forening opbevarer og behandler de oplysninger, foreningen har på medlemmer og ledere.

Hent videovejledning og hæfte her til regler om behandling og opbevaring af foreningens oplysninger, som foreningen har på medlemmer og ledere.

I samme hæfte finder I også skabelon til bilag, som foreningen kan have brug for. Materialet er udarbejdet af DIF og DGI.

Randers Kommune er ikke myndighed på området og giver derfor ikke konkret vejledning i spørgsmål vedrørende de nye regler. Den rette myndighed er Datatilsynet.