Samarbejde om pigefodbold i Randers kommune

Læs om arbejdet med at udvikle pigefodbolden i Randers kommune

Samarbejde om pigefodbold i Randers kommune

I september 2019 mødtes knap 40 personer med stor interesse i randrusiansk pigefodbold. Målet var at undersøge om der var et potentiale for et samarbejde på tværs af klubber, med det formål at give alle piger i Randers mulighed for at gå til fodbold, og  blive udfordret uanset alder og niveau.

Mødet udmøntede sig i en arbejdsgruppe som bestod af individer fra følgende klubber:

Dronningborg, Helsted, Kristrup, Randers Freja, Romalt IF, SMIFF09 og Vorup FB

Gruppen har nu færdiggjort deres model, som tager afsæt i et samarbejde om U13 - U18 fodbold og med en ambition om at samarbejdet på sigt skal udvides til U18DM og seniorfodbold.

 

Randers kommune inviterer på vegne af gruppen til fremlæggelse af samarbejdsmodellen, Onsdag d. 28. kl. 19.00 - 21.00.

På mødet vil:

- processen samt den fremtidige køreplan blive fremlagt

- samarbejdsmodellen blive fremlagt

- der være mulighed for at stille spørgsmål til intentionerne bag modellen 

 

Alle klubber med pigefodbold opfordres til at være godt repræsenteret med medlemmer fra deres bestyrelser 

 

Arbejdsgruppen glæder sig til at se jer og fremlægge deres model fore fremtidens pigefodbold i Randers