Frivilligt foreningsarbejde

Vil du gerne være frivillig i en forening? Eller arbejder du en forening og vil gerne tiltrække frivillige? Få inspiration.

Der er mange forskellige måder at være frivillig på – både i forhold til opgaver, målgrupper, tidsforbrug og ansvar. Frivillige kan f.eks. hjælpe med:

  • sociale aktiviteter
  • praktiske opgaver
  • administration
  • PR og kommunikation
  • ledelsesopgaver.

Frivillige gør ikke kun en positiv forskel for andre og for samfundet, men også for dem selv – de udvikler deres kompetencer, lærer nyt, udvider deres netværk og får noget flot at skrive på deres CV.