Musiklokaler og kreative værksteder

Vidste du, at Randers Kommune giver støtte til øvelokaler og kreative værksteder?

Ansøgningsfrist: Fristen for 2022 er udløbet. 

Sundheds-, idræts – og kulturudvalget i Randers Kommune vil gerne støtte op om kunstnerisk og musikalsk udfoldelse. Derfor er der mulighed for at søge økonomisk tilskud til husleje til øvelokaler og fælles kreative værksteder.

Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner, og der kan kun søges støtte til husleje – ikke forbrug.

Hvad skal vi bruge fra jer?

  • Bandnavn eller navne på gruppen af ansøgere
  • Lokalets adresse
  • Huslejens størrelse og kopi af lejekontrakt
  • Kontaktperson bag ansøgningen
  • Kontaktpersonens navn, telefonnummer, adresse, e-mail og cpr. nr. eller CVR-nr. med Nem konto

Eventuelle spørgsmål sendes på e-mail til Kultur- og fritidsafdelingen, Hanne Dahl Jakobsen hdj@randers.dk