Atlet Akademi

Atlet akademi

Morgentræningskoncept 2019 – 2020
RTE vil i sæsonen 2019 – 2020 i samarbejde med Tradium, Statsskolen og Eliteidræts college og VUC og HF samt satsningsidrætterne, teste et nyt morgentræningskoncept – Atlet akademiet.


Koncept

Konceptet er målrettet udøvere som er udvalgt at foreningerne og deres forbund, af RTE og samtidigt går på en ungdomsuddannelse, hvor det er muligt at deltage på atlet akademiet.
Ambitionen er at målrette morgentræningen således at udøverne får:
- Et idrætsspecifikt styrketræningsprogram som er tilpasset årsplanen i klubben
- Supervision og sparring under udførsel af træningen
- En indføring i og forberedelse til det at være eliteidrætsudøver
- Dialog med klubtrænere om tilrettelæggelse af fysisk træning


Setup

Atlet akademiet vil strække sig fra september 2019 til juni 2020, med to morgentræningssessioner pr. uge
Eksempel på setup:

Tid Tirsdag Torsdag Tirsdag Torsdag
08.00-09.00 Individuel træning (evt. klubtræning) Fysisk træning (Atlet akademiet) Individuel træning (evt. klubtræning) Inspiration (alle)
Akademi (RTE)
09-00-10.00 Fysisk træning (Atlet akademiet) Individuel træning (evt. klubtræning) Fysisk træning (Atlet akademiet) Øvelser
(RTE) / (udd. inst.)

*Udøvere som skal møde 10.00 på institutionen, kan forlade aktiviteten ca. kl. 09.40

Individuel træning: Træning arrangeret af klub, eller egen træning udarbejdet i samarbejde mellem RTE, klubtræner og atlet

Fysisk træning: superviseret træning baseret på et sæsonkoordineret træningsprogram udarbejdet i et samarbejde mellem klubtræner, RTE og atlet.

Akademi: Undervisning og dannelse med henblik på livet som eliteatlet (fx træningslære, målsætning, prioriteringer og planlægning). Undervisningen forløbet planlægges og gennemføres af RTE.
Har udd. inst. andre udøvere som deltager i morgentrænings aktiviteter, kan de også deltage i inspirations og øvedelen. Dette forudsætter at udd. inst. stiller lærerressourcer til rådighed ift. at hjælpe med øve-delen.

Tilmelding til Atlet Akademi