Basistræning

Basistræning for RTE atleter

RTE har til formål at skabe de bedste talentudviklingsmiljøer. Et element af dette består i at skabe sociale relationer på tværs af idrætter og supplere satsningsforeningernes træningstilbud.


Træning

Formålet med basistræningen er at udvikle den enkelte udøver og dennes bevægeapparat, således at udøveren bliver i stand til at kunne mestre basale og grundlæggende bevægemønstre (løb, hop, spring, rulle, vride, dreje, klatre, kaste, sparke etc.). Disse færdigheder øger og bidrager til en alsidig udvikling af kropskontrollen, hvilket mindsker risikoen for skader og øger mulighederne for præstation.
I takt med at de basale færdigheder erhverves og de motoriske færdigheder forbedres, vil der løbende også blive sat fokus på øget styrke, således at atleten med tiden bliver i stand til at udføre øvelser med submaksimal styrke og power.


Test

For at følge udøvernes udvikling, har RTE udviklet en række fysiske tests, som udøverne 3 gange årligt skal udføre. Testene har to formål. Dels at kunne tilpasse træningen ift. den ønskede effekten, dels at danne grundlag for en dialog med udøveren om dennes træning og mål.


Refleksion

Et tredje vigtigt element af basistræningen er dannelse af udøveren. I en idrætslig kontekst handler det om at forholde sig til sin egen krop, indsats, mål og progression.
For at kunne forholde sig konstruktivt til dette, skal udøverne ugentligt udfylde en simpel træningsbog. Dette foregår umiddelbart efter træningen, hver onsdag.
Med afsæt i tests og træningsbog, afholdes der 2-3 samtaler mellem udøver og basistræner pr. år. Her udfordres udøveren til at reflektere over sig selv og sin træning.


Deltagelse

Basistræningen er i udgangspunktet for alle RTE udøvere.
Træningen tilrettelægges således, at du allerede fra ca. 13 års alderen har mulighed for at deltage. De eneste forudsætninger er, at du er motiveret til at træne og kommer med godt humør.
Tilmeldingen foregår via RTE’s hjemmeside… www….

Tid og sted

Basistræningen finder sted hver onsdag i atletikhallen på Langvang.
Tidspunktet er 16.00 – 17.45 (samtaler kan forekomme frem til ca. 18.30)


Adgang til fysioterapeut

Hver onsdag fra 15.30 – 17.00 vil der være en fysioterapeut til stede i hallen. Du skal booke tid for at blive tilset af fysioterapeuten.

Tilmelding til Basistræning