Hvordan bliver din klub en lokal- eller TD satsningsidræt?

Hvordan bliver men lokal og TD satsningsidræt?

Elitekommuneaftalen revideres hvert 4. år. Her evalueres de respektive idrætters udvikling og prioritering ift. deres talentudviklingsarbejde.

Kriterier i prioriteret rækkefølge:

 • Ser TD en mulighed for internationale præstationer indenfor idrætten
 • Indgår det lokale miljø i forbundets talentsatsning
 • Hvor højt prioritere klubben talentudviklingen
 • Hvordan er klubben generelt organiseret
 • Hvilken udvikling er der sket indenfor talentudviklingen de sidste 2 år
 • Hvilke potentiale er der indenfor talentudviklingen i den kommende periode
 • Hvilket potentiale har klubbens seniormiljø

Overvejer klubben at blive en lokal satsningsidræt, er det de samme forhold som gør sig gældende. Processen begynder med en kontakt til Eliteidrætskonsulenten og et indledende møde.

Du er altid velkommen til at ringe for at høre nærmere.

Hvordan skal organisationen være, for at skabe gode forudsætninger for talenter?

En målrettet og gennemsigtig organisering er et vigtigt element ift. at sikre et godt miljø for talentudviklingen. Således bør klubben som minimum have:

 • En organisationsplan som viser hvem der er ansvarlig for hvad
 • En talentudviklingsmodel, som forklarer hvordan klubben udvikler sine talenter
 • Et etisk kodeks som forklarer klubbens forventninger til sig selv, ledelsen, trænerne udøverne og forældrene
 • En sæsonplan som viser hvornår og hvordan talenterne skal træne i forskellige perioder og hvilke fokuser der er i træningen.

Hvis I som klub gerne vil igang med dette arbejde, og gerne vil have lidt start-hjælp, så tag endeligt kontakt til eliteidrætskonsulenten.