Støtte og rådgivning til alle prioriterede idrætter

Træning og rådgivning

RTE tilbyder udøvere fra de prioriterede idrætter hjælp i form at forskellige træningstilbud og rådgivning.

Dette er nærmere beskrevet under RTEatlet – her på siden.

Klubstøtte

RTE tilbyder alle prioriterede idrætter deltagelse i seminarer for trænere og ledere – her er typisk fokus på klub- og talentudvikling.

Lokalt prioriterede idrætter tilbydes desuden hjælp til organisationsudvikling, med mulighed for på sigt, at blive Satsningsidræt.

Indflydelse

Alle prioriterede idrætter får tilbudt en plads i Sportsrådet. Sportsrådet er et rådgivende organ for Elitekoordineringsudvalget. Her besluttes løbende hvordan Elitekommuneaftalen skal udmøntes og hvordan RTEs ressourcer skal prioriteres