Samarbejdsklub 2023-2026

Her kan du læse om hvordan din klub kan blive en del af RTE samarbejdet 2023-2026

Ansøgningsproces

1. januar 2023 træder den nye 4 årige Team Danmark aftale i kraft. Et bærende element i aftalen er samarbejdet mellem RTE og klubber i kommunen, der arbejder struktureret, målrettet og væsentligt med talentudvikling.
I sidste periode var samarbejdet organiseret i to grupper; TD- og lokalt prioriterede klubber. De havde hver deres muligheder for støtte.
I den næste periode vil strukturen være anderledes, da RTE vil samarbejde på tre niveauer:

Prioriterede klubber
Vil være de klubber, som på baggrund af deres ansøgning bliver udvalgt som samarbejdspartner i den næste 4 årige periode.
Disse klubber har en stærk og bredt talentudviklingsindsats, og kan tilslutte sig RTEs fokusområder og værdier. Klubberne indgår i et struktureret samarbejde om udvikling af klubdriften, talentmiljøerne og træner/leder kompetencerne. Klubberne vil med afsæt i årlige handleplaner, få tildelt økonomisk støtte som supplere deres indsats.

Lokale klubber
Alle klubber i kommunen, som ønsker at arbejde målrettet med talentudvikling, vil kunne søge om faglig og økonomisk sparring og hjælp hos RTE. Samarbejdet vil være projektorienteret og med afsæt klubbens aktuelle behov.

Lokale talenter og atleter
Udøvere som enten er bosiddende i byen, tilhører en af byens klubber eller tilknyttet en af RTEs samarbejdspartnere på skoleområdet. De har mulighed for at blive tilknyttet et eller flere af RTEs tilbud afhængigt af deres situation.      

Hvordan ansøger vores klub?

Alle klubber der ønsker at indgå i samarbejdet som prioriteret idræt de kommende 4 år, skal kontakte Eliteidrætskonsulenten for at få afstemt forventninger.

Her vil vi bl.a. have en snak om ansøgningskriterierne:

Udviklingen i talentarbejdet de sidste 4 år
Herunder antal børne/ungdomsudøvere samt talenter, træningsbelastning og sociale tiltag

 Hvilke ressourcer klubben prioritere til talentarbejde
Herunder et budget der tydeligt viser hvor meget økonomi klubben bruger på talentarbejdet (indtægter: støtte, kontingent og sponsor. Udgifter: trænere, konkurrence, træning og andet) Hvor meget tid klubben allokere til talentarbejdet (timer/år – lønnet vs. frivilligt). Hvilke tilbud klubben har til forskellige aldersgrupper om hvor mange individer der deltager årligt

Klubbens organisationsstruktur og prioritering af børne, ungdoms og talentarbejde
Herunder et organisationsdiagram og opgavebeskrivelse for den talentansvarlige samt træneransvarlige. Hvem er trænernes foresatte og hvordan er talentudviklingen forankret i det politiske lag

Klubbens strategi for talentudvikling
En beskrivelse af hvordan klubben udvikler talenter fra U11 til senior

Talenternes muligheder for videreudvikling til atleter på højeste niveau
Klubbens eget eliteniveau, regionale eller nationale samarbejdspartnere

Klubben skal desuden have sat sig ind i ”RTE’s strategi 2023-2026” og være indstillet på at arbejde på samme linje.

Læs strategien via linket ovenfor. 

Ansøgningsfrist

Den endelige ansøgning skal være modtaget hos RTE senest mandag d. 31. oktober 2022

Herefter skal de politiske organer tage stilling til ansøgningerne og de endelige rammer for de næste 4 år.