Vejledning til RTE-klubevaluering

RTE's klubevaluering har til formål, at skabe et overblik over aktuel status på satsningsklubbernes aktiviteter og udvikling.

Modellen tager afsæt i en egen-evaluering, som følges op af en samtale med RTE. Samtalen skal sikre en ensartet vurdering på tværs af satsningsklubberne.

Arbejdet med klubevalueringen

Evalueringen er overordnet delt i tre grupper:

  1. Ledelse og organisering
  2. Strategi og udvikling
  3. Træningsmiljø og træning.

De tre grupper i klubevalueringen i Excel-arket

Hver gruppe er opdelt i en række målepunkter. Hvert målepunkt skal ses som en lineær "proces", som skal udfyldes fra venstre mod højre. Hvert trin i processen forudsætter den forudgående. Således skal samtlige forudgående punkter være opfyldt, før 15 point kan "vinges af".

Hvert målepunkt vurderes af satsningsforeningen, og pointene noteres i kolonnen yderst til højre.

Pointgivning i Excel-arket

OBS:

  • Det er ikke et mål, at alle klubber er ens eller kan vinge alle målepunkter af.
  • Det er ikke forventeligt, at alle arbejder med alle målepunkter.
  • Alle markerede trin, skal kunne dokumenteres.
  • Der er tale om et "nu-og-her øjebliksbillede" (ikke drømme og visioner).

Når modellen er udfyldt, sendes den til RTE.

Har I spørgsmål ifm. udfyldningen, så kontakt Johannes Madsen fra Randers Talent og Elite på tlf. 29 72 89 79.

Afklaring

Dedikeret = funktionen er indført i organisations diagrammet, og der forefindes funktionsbeskrivelser.

Specialist = en faguddannet person som tilfører kompetencer udover trænerens kernekompetencer.

Deltid = ansat på kontrakt, minimum 5 timer pr. uge.

Lønnet person = modtager honorar for en specifik opgave.