Sportsfejring

Randers fejre trænere, ledere og sportsudøvere

Hvert år hyldes bemærkelsesværdige indsatser fra klubber, trænere, ledere og sportsudøvere ved sportsfejringen 

Nedenfor finder du en oversigt over alle de priser der uddeles til sportsfejringen.

Kender du en person, makkerpar, hold eller klub som du syntes skal fejres, så er indstillingerne åbne fra medio oktober til medio november hvert år.

Næste sportsfejring bliver d. 28. januar 2021 i Arena Randers

 

En hædring af de lokale atleter som har lavet store præstationer i årets løb

Hæderen tildeles personer som har opnået et af følgende resultater:

 1. Vundet et officielt DM eller derover inden for Danmarks Idræts-Forbund eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger i gruppen for ungdom og seniorer.
 2. Har sat officiel dansk rekord eller derover.
 3. Har udført en særlig præstation, der ikke falder ind under ovennævnte kriterier for eksempel deltagelse på officielle landshold, vundet medaljer ved officielle nordiske seniormesterskaber, have udført særlige præstationer ved EM, VM, OL eller handicap OL, i gruppen for ungdom og seniorer.

Desuden skal personen være:

 • Medlem af en idrætsforening, der har hjemsted i Randers kommune
 • Fyldt 14 år på det tidspunkt, hvor resultatet blev opnået

Ovenstående gælder for såvel individuelle som holdpræstationer.

exSPORT hædring er en hyldest til de atleter som har en stærk tilknytning til Randers kommune, men som led i deres sportslige karriere, er flyttet fra byen.

Atleterne skal opfylder et af følgende kriterier:

 • Har udført en særlig præstation som senioratlet:
  • Deltagelse på officielle landshold
  • Vundet officielle nordiske mesterskaber
  • Vundet store internationale sportsbegivenheder
  • Har vundet medaljer ved officielle EM eller VM
  • Deltaget ved OL eller handicap OL
 • En stærk tilknytning er i udgangspunktet et af følgende kriterier:
  • Har trænet i og repræsenteret en randrusiansk forening i mere end 10 år
  • Boet i Randers kommune i mere end 15 år

Old Boys og veteraner kan ikke indstilles til præstationspriser.

 

En hædring af hold som igennem en stærk indsats, er rykket op i de 2 bedste rækker indenfor deres idræt

Gives til

 • foreningens førstehold for seniorer, der er rykket op til bedste eller næstbedste niveau indenfor Danmarks Idrætsforbund
 • ungdomshold mindst U15, som bliver danske mestre, indenfor Danmarks Idrætsforbund
 • foreningens førstehold for seniorer, der har vundet en officiel titel som eksempelvis pokalvindere eller minimum DM indenfor Danmarks Idrætsforbund

Udøvere på holdet modtager en personlig præmie i stil med de individuelle idrætspriser. Gruppen afgrænses jf. forbundets kriterium for spillere. Der medregnes en præmie til klubskabet.

Randers Kommune uddeler idrætsprisen til hold.

En hyldest til dem der fremmer det bedste i randrusianske sportsudøvere

Prisen for talentudvikling tilgodeser den ekstraordinære indsats for at fremme talentarbejdet i Randers Kommune. En træner, en leder, et hold, en forening eller organisation, som har formået at sætte talenterne i fokus og arbejde målrettet med udvikling. Eller en talentfuld udøver, som har vist særdeles stor fremgang i sin idræt.

Du kan være med til at sætte endnu mere fokus på talentudvikling, ved at indstille dem som fortjener det!

Med prisen følger en check på kr. 5.000,-

En hyldest til dem der sikre en god og fair konkurrence

Randers Kommunes Dommerpris gives til en dommer som har gjort sig særligt, positivt bemærket. Gennem sin ageren, gode udstråling og skarpe kommunikation skaber dommeren den rette atmosfære i konkurrencen, og udøverne får en god og fair oplevelse af afviklingen. Dommerne er essentiel for idrætten og ses mere som en kampleder end en regelrytter. Prisen kan gives til dommere fra alle sportsgrene.

Har du bidt mærke i en dommer, som fortjener denne anerkendelse, så indstil vedkommende til Årets Dommerpris!

Med prisen følger et beløb på kr. 5.000,-

 

En hædring af indsatser som fremmer det gode klubliv

Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) tildeler prisen til en klub, der i årets løb har gjort en særlig stor indsats for sin idræt og for sine medlemmer.

Kandidatforeningen skal være medlem af SIKR.

Med prisen følger et beløb på kr. 5.000,-

En hyldest til lederne for mange års tro tjeneste

Lederne i foreningerne er dem der får foreningslivet til at blomstre, og Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) vil gerne være med til at hylde den mangeårige indsats i form af ”Rejselegatet”. Prisen tildeles en leder i en SIKR-medlemsforening. Lederen har mindst 10 års erfaring og har udført et stort stykke frivilligt, uegennyttigt arbejde for sin forening.

Indstil den leder du mener fortjener denne hyldest, og tak dem for den mange årige indsats!

Med prisen følger et beløb på kr. 5.000,-

En hyldest til morgendagens stjerner

De mange træningstimer, den store fokusering og den evige stræben efter at blive den bedste udgave af sig selv, fortjener anerkendelse. Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) hædrer et talent i alderen 15-23 år, der har gjort sig særligt bemærket gennem sine resultater, og været udtaget til repræsentative (lands)hold i sin aldersklasse.

Giv de unge udøvere endnu mere blod på tanden ved at indstille dem til prisen som Årets Talent!

Med denne hæder følger et beløb på kr. 5.000,-

 

En hyldest til den spirende generation af frivillige trænere og ledere

Fremtidens trænere og ledere er vigtige for udviklingen af unge idrætsudøvere i Randers Kommune. De unge trænere og ledere betyder enormt meget for sikringen af træning med høj kvalitet, og er samtidig med til at skabe et sundt og udviklingsrigt foreningsliv. Denne indsats vil Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) gerne anerkende med Ungdomspokalen.

En pris der tildeles en ung træner/leder mellem 16 og 25 år, der har formået at sikre træning af høj kvalitet samt tiltrække og fastholde unge idrætsudøvere.

Anerkend trænerens og/eller lederens indsats i foreningslivet med en indstilling til Ungdomspokalen.

Med prisen følger et beløb på kr. 5.000,-

En fejring af det års største sportsnavn i Randers

Endvidere kåres Årets Sportsnavn, som er den mest prestigefyldte af dem alle. Her står Randers Amtsavis for nomineringer.

Hold øje med avisens hjemmeside.

En hyldest til de absolut største sportspersoner i Randers historie

Tildeles personer som har:

 • Deltaget ved OL (atleter, trænere og dommere)
 • Vundet EM eller VM
 • På anden måde ydet en ekstraordinær, langvarig og international anerkendt indsats indenfor sports verden

Modtageren skal være nulevende og have indstillet sin karriere for min. 3 år siden.

Modtagerne skal have en stærk tilknytning til Randers kommune, i form af:

 • Trænet og repræsenteret en randrusiansk klub i mere end 10 år
 • Have været bosiddende i Randers kommune i mere end 15 år