Sportsfejring

Randers Kommune afholder hvert år Sportsfejring, hvor en række hæderspriser bliver uddelt til udøvere, ledere og foreninger.

Oversigt over årets priser

Priserne til årets sportsfejring uddeles af hhv. Randers Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Samvirkende Idrætsklubber i Randers, Randers Amtsavis og Sparekassen Kronjylland.

Priserne uddeles ved den årlige Sportsfejring 

En hyldest til de frivillige ledere som gør det muligt at dyrke idræt i Randers kommune

Kender du en enkelt person eller et makkerpar, der har gjort en særlig indsats for foreningslivet i Randers Kommune, så håber Randers kommune at du vil indstille vedkommende. Prisen til Årets Leder gives på vegne af Folkeoplysningsudvalget til ledere og trænere over 25 år. Udover at have gjort en særlig indsats gennem en årrække, er Årets Leder samtidig inspirationskilde for børn og unge i Randers Kommune.

Har du en i tankerne, som du synes fortjener denne anerkendelse, så indstil vedkommende til Årets Leder. Meget gerne med eksempler på initiativer og bedrifter, som vedkommende har bedrevet i løbet af årene.

Prisen består af en check på kr. 5.000,-

En hyldest til dem der tør tænke nyt

Innovative og nytænkende initiativer er altafgørende for fremtidens foreningsliv. Derfor hylder Folkeoplysningsudvalget en forening, der har formået at tænke kreativt, styrke rekruttering og uddannelse af unge ledere, oplevet fremgang i medlemstal eller oplevet anden positiv udvikling. Initiativet behøver ikke at være igangsat i indeværende år, men kan knytte sig til tidligere års indsatser, hvor effekten kan ses nu.

Vis din taknemmelighed for disse initiativer, ved at indstille dem til Årets Initiativpris!

Med prisen følger en check på kr. 10.000,- til foreningen.

Hæderen tildeles personer som har opnået et af følgende resultater:

 1. Vundet et officielt DM eller derover inden for Danmarks Idræts-Forbund eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger i gruppen for ungdom og seniorer.
 2. Har sat officiel dansk rekord eller derover.
 3. Har udført en særlig præstation, der ikke falder ind under ovennævnte kriterier for eksempel deltagelse på officielle landshold, vundet medaljer ved officielle nordiske seniormesterskaber, have udført særlige præstationer ved EM, VM, OL eller handicap OL, i gruppen for ungdom og seniorer.

Desuden skal personen være:

 • Medlem af en idrætsforening, der har hjemsted i Randers kommune
 • Fyldt 14 år på det tidspunkt, hvor resultatet blev opnået

Ovenstående gælder for såvel individuelle som holdpræstationer.

Hæderen tildeles udøvere som har en stærk tilknytning til Randers kommune og opfylder følgende kriterier:

 • Har udført en særlig præstation som senioratlet:
  • Deltagelse på officielle landshold
  • Vundet officielle nordiske mesterskaber
  • Vundet store internationale sportsbegivenheder
  • Har vundet medaljer ved officielle EM eller VM
  • Deltaget ved OL eller handicap OL
 • En stærk tilknytning er i udgangspunktet et af følgende kriterier:
  • Har trænet i og repræsenteret en randrusiansk forening i mere end 10 år
  • Boet i Randers kommune i mere end 15 år

Old Boys og veteraner kan ikke indstilles til præstationspriser.

Prisen består af et officielt borgmestermøde, m. overrækkelse af en buket blomster.

Gives til

 • foreningens førstehold for seniorer, der er rykket op til bedste eller næstbedste niveau indenfor Danmarks Idrætsforbund
 • ungdomshold mindst U15, som bliver danske mestre, indenfor Danmarks Idrætsforbund
 • foreningens førstehold for seniorer, der har vundet en officiel titel som eksempelvis pokalvindere eller minimum DM indenfor Danmarks Idrætsforbund

Udøvere på holdet modtager en personlig præmie i stil med de individuelle idrætspriser. Gruppen afgrænses jf. forbundets kriterium for spillere. Der medregnes en præmie til klubskabet.

Randers Kommune uddeler idrætsprisen til hold.

En hyldest til dem der fremmer det bedste i randrusianske sportsudøvere

Prisen for talentudvikling tilgodeser den ekstraordinære indsats for at fremme talentarbejdet i Randers Kommune. En træner, en leder, et hold, en forening eller organisation, som har formået at sætte talenterne i fokus og arbejde målrettet med udvikling. Eller en talentfuld udøver, som har vist særdeles stor fremgang i sin idræt.

Du kan være med til at sætte endnu mere fokus på talentudvikling, ved at indstille dem som fortjener det!

Med prisen følger en check på kr. 5.000,-

En hyldest til dem der sikre en god og fair konkurrence

Randers Kommunes Dommerpris gives til en dommer som har gjort sig særligt, positivt bemærket. Gennem sin ageren, gode udstråling og skarpe kommunikation skaber dommeren den rette atmosfære i konkurrencen, og udøverne får en god og fair oplevelse af afviklingen. Dommerne er essentiel for idrætten og ses mere som en kampleder end en regelrytter. Prisen kan gives til dommere fra alle sportsgrene.

Har du bidt mærke i en dommer, som fortjener denne anerkendelse, så indstil vedkommende til Årets Dommerpris!

Med prisen følger et beløb på kr. 5.000,-

Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) tildeler prisen til en klub, der i årets løb har gjort en særlig stor indsats for sin idræt og for sine medlemmer.

Kandidatforeningen skal være medlem af SIKR.

Med prisen følger et beløb på kr. 5.000,-

En hyldest til lederne for mange års tro tjeneste

Lederne i foreningerne er dem der får foreningslivet til at blomstre, og Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) vil gerne være med til at hylde den mangeårige indsats i form af ”Rejselegatet”. Prisen tildeles en leder i en SIKR-medlemsforening. Lederen har mindst 10 års erfaring og har udført et stort stykke frivilligt, uegennyttigt arbejde for sin forening.

Indstil den leder du mener fortjener denne hyldest, og tak dem for den mange årige indsats!

Med prisen følger et beløb på kr. 5.000,-

En hyldest til morgendagens stjerner

De mange træningstimer, den store fokusering og den evige stræben efter at blive den bedste udgave af sig selv, fortjener anerkendelse. Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) hædrer et talent i alderen 15-23 år, der har gjort sig særligt bemærket gennem sine resultater, og været udtaget til repræsentative (lands)hold i sin aldersklasse.

Giv de unge udøvere endnu mere blod på tanden ved at indstille dem til prisen som Årets Talent!

Med denne hæder følger et beløb på kr. 5.000,-

En hyldest til den spirende generation af frivillige trænere og ledere

Fremtidens trænere og ledere er vigtige for udviklingen af unge idrætsudøvere i Randers Kommune. De unge trænere og ledere betyder enormt meget for sikringen af træning med høj kvalitet, og er samtidig med til at skabe et sundt og udviklingsrigt foreningsliv. Denne indsats vil Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR) gerne anerkende med Ungdomspokalen.

En pris der tildeles en ung træner/leder mellem 16 og 25 år, der har formået at sikre træning af høj kvalitet samt tiltrække og fastholde unge idrætsudøvere.

Anerkend trænerens og/eller lederens indsats i foreningslivet med en indstilling til Ungdomspokalen.

Med prisen følger et beløb på kr. 5.000,-

Endvidere kåres Årets Sportsnavn, som er den mest prestigefyldte af dem alle. Her står Randers Amtsavis for nomineringer.

Hold øje med avisens hjemmeside.

Tildeles personer som har:

 • Deltaget ved OL (atleter, trænere og dommere)
 • Vundet EM eller VM
 • På anden måde ydet en ekstraordinær, langvarig og international anerkendt indsats indenfor sports verden

Modtageren skal være nulevende og have indstillet sin karriere for min. 3 år siden.

Modtagerne skal have en stærk tilknytning til Randers kommune.
Retningslinjer for tilknytning:

 • Trænet og repræsenteret en randrusiansk klub i mere end 10 år
 • Have været bosiddende i Randers kommune i mere end 15 år

Prisen består af en buket blomster og et billede + ramme med sportsligt CV (A2).
Et eksemplar hænges op i Wall of Fame – Randers Arena.