Træning af forskellige bevægelsesmønstre

Viden om træning af centrale bevægelsesmønstre

Stort set alle idrætter er unikke og jo mere specialiseret trænere og udøvere bliver, jo sværere er det at se, hvad fællestrækkene er på tværs af idrætter.

Set oppe fra helikopteren, er der dog flere elementer, der går igen på tværs af idrætterne. Hvis du som træner eller udøver laver en simpel analyse af, hvad din idræt består af, så vil du se nogle ligheder.

Her her vi samlet noget af den viden, der kan hjælpe dig som træner eller udøver til at blive bedre til delelementer af din idræt.

Først skal du vurdere hvilke af følgende elementer, som er de (3) vigtigste. Efterfølgende kan du lade dig inspirere af viden om, hvordan de trænes.

Løb

Sprint

Hop

Retningsskift

Stamme-stabilitet

Kast

Træk  

Statisk styrke

Dynamisk styrke