For aftenskoler og højskoler

Retningslinjer og ansøgningsskemaer for aftenskoler og højskoler til brug i administrationen er samlet her.

Administration af aftenskoler og højskoler

Herunder findes relevante blanketter og her Randers Kommunes tilskudsmodel, hvori du kan finde oplysninger om blandt andet, hvordan en aftenskole godkendes, hvordan tilskud fordeles samt vejledende frister for ansøgning og udbetalinger.

Aftenskolerne modtager fortsat informationsbrev med relevante bilag fra Kultur- og fritidsafdelingen, hvert år januar og i august.

Bilag