Spentruphallerne

Spentrup hallerne er kommunale haller, som ledes af en halbestyrelse. Der er tilknyttet en aktivitetskoordinator.

Spentrup hallerne rummer:

 • 2 haller af 20 x 40m
 • 8 omklædningsrum og 3 dommeromklædningsrum
 • Mødelokale "Samlingsstedet"
 • Mødestedet (Cafe-området. Dette kan ikke bookes)

Hal 1: Trægulv. Tilskuerpladser-bænke langs væggene. Maks. antal personer. 549 stk.

 • Badminton 6 baner
 • Volleyball 3 baner
 • Basketball 2 baner
 • Håndbold (uden harpiks)
  • 1 kortbane
  • 3 mini baner
  • 1 stk. 20 x 40m bane
 • Fodbold. Der er bander er til rådighed (opsætning og nedtagning står brugeren for)
 • Gymnastik

Hal 2: Trægulv. Tilskuerpladser-repos langs en væg. Maks. antal personer. 767 stk.

 • Badminton 5 baner
 • Volleyball 3 baner
 • Håndbold (harpiks tilladt)
  • 1 kortbane
  • 2 minibaner
  • 1 stk. 20 x 40m bane
 • Fodbold, dog ikke mulighed for bander i denne hal.
 • Gymnastik

Samlingsstedet (Mødelokale)

 • Plads til 50 personer (Borde og stole opsættes og nedtages af lejer)

Booking

Booking sker på Foreningsportalen
Priser findes her.

Adresse

Skaldhøjvej 3
8981 Spentrup

Aktivitetskoordinator

Spentrup hallerne har tilknyttet en aktivitetskoordinator, som i samarbejde med bl.a. foreningerne og forvaltninger indenfor kultur og fritid, skole-, social- og sundhedsområdet skal skabe aktivitet i hallerne.

Kontakt

Akutte vagtmæssige spørgsmål:

Alarm i hallen, uopsættelige bygningsskader (vandskade, brandskade, knuste vinduer/døre) ring til vagtordningen på tlf. 8915 6969.

Anden kontakt:

Aktivitetskoordinator
Lars Juul Jespersen
Telefon: 2032 9621
E-mail: lars.juul.jespersen@randers.dk

Halbestyrelsen
Anders Rousing, formand
Telefon: 3053 1090
E-mail: anders.rousing@gmail.com