Affaldsordning

Får din forening eller idrætsfacilitet sorteret jeres affald?

Har din forening almindeligt restaffald og affald til genanvendelse, så kan Randers Kommune måske hjælpe jer med en god løsning til sortering og til at komme af med jeres affald. Det vil bero på en konkret vurdering, da der kan være undtagelser.

Randers Kommune tilbyder som oftest, at mindre foreninger og klubber kan anvende alle de kommunale ordninger for affald til genanvendelse (papir og metal/glas/plastemballager, samt madaffald), specielt hvis affaldsproduktionen svarer nogenlunde til en privat husholdning i art og mængde. Derudover kan man altid tilkoble sig ordningen for restaffald.

Tag fat i Randers Kommunes Affaldskontor, Jørgen Bondesen, tlf. nr. 8915 1663, for at høre, om din idræts forening eller klub, kan benytte sig af kommunens affaldsordninger.