Gebyr og satser

Gebyr og satser for brug af kommunale idrætsfaciliteter kan du se her.

Satserne gælder for godkendte folkeoplysende foreninger i Randers Kommune. Se eventuelt Randersordningen for flere oplysninger.

Kunstgræsbaner
Randers stadion bane 2 310 kr.
Randers stadion 310 kr. 
Ulvehøj stadion 467 kr.   
Dronningborg stadion 310 kr.
Helsted stadion 310 kr.
Kristrup stadion ved Tirsdalens Skole 310 kr.
Hornbæk stadion  310 kr.
Udenbys foreninger på kunstgræsbaner
Dronningborg stadion 995 kr.
Ulvehøj stadion 1290 kr. 
Randers stadion 995 kr.
Helsted stadion 995 kr.
Kristrup stadion ved Tirsdalens Skole 995 kr.
Hornbæk stadion 995 kr.
Øvrige takster for godkendte folkeoplysende foreninger
Svømmehaller samt Water & Wellness 54 kr.   
Svømmesal på Rismølleskolen og Blicherskolen 36 kr.  
Idrætshaller 54 kr.
Langvang Atletik- og multihal 54 kr.
Kommunale aktivitets- og klublokaler (foreninger der har eget lokale) 109 kr. pr. m2 
Tilskud til lokaleudgifter (afgrænset pulje kan søges) 75 %
Tilskud til forbrugsafgifter (afgrænset pulje kan søges) 65 % 
Tilskud til lejemål på timebasis Maks. 143,74 kr.

Priser for skoler og institutioner, der ikke er kommunale
Svømmehal 799 kr.
Svømmesal 444 kr. 
Sportshal 444 kr.
Sportshal, festsal, aula 294 kr. 
Gymnastiksal 178 kr.
Faglokale 147 kr.
Klasselokale  88 kr.