Gebyr og satser

Gebyr og satser for brug af kommunale idrætsfaciliteter kan du se her.

Satserne gælder for godkendte folkeoplysende foreninger i Randers Kommune. Se eventuelt Randersordningen for flere oplysninger.

Kunstgræsbaner
Randers stadion bane 2 304 kr.
Randers stadion 304 kr. 
Ulvehøj stadion 458 kr.
Dronningborg stadion 304 kr.
Helsted stadion 304 kr.
Kristrup stadion ved Tirsdalens Skole 304 kr.
Hornbæk stadion  304 kr.
Udenbys foreninger på kunstgræsbaner
Dronningborg stadion 965 kr.
Ulvehøj stadion 1264 kr. 
Randers stadion 975 kr.
Helsted stadion 975 kr.
Kristrup stadion ved Tirsdalens Skole 975 kr.
Hornbæk stadion 975 kr.
Øvrige takster for godkendte folkeoplysende foreninger
Svømmehaller samt Water & Wellness 53 kr.   
Svømmesal på Rismølleskolen og Blicherskolen 35 kr.  
Idrætshaller 53 kr.
Langvang Atletik- og multihal 53 kr.
Kommunale aktivitets- og klublokaler (foreninger der har eget lokale) 106 kr. pr. m2 
Tilskud til lokaleudgifter (afgrænset pulje kan søges) 75 %
Tilskud til forbrugsafgifter (afgrænset pulje kan søges) 65 % 
Tilskud til lejemål på timebasis Maks. 141,33 kr.

Priser for skoler og institutioner, der ikke er kommunale
Svømmehal 799 kr.
Svømmesal 444 kr. 
Sportshal 444 kr.
Sportshal, festsal, aula 294 kr. 
Gymnastiksal 178 kr.
Faglokale 147 kr.
Klasselokale  88 kr.