Folkeoplysningsudvalget

Udvalgets fokus er fritidsområdet, herunder idræt, spejdere, aftenskoler, selvorganiserede mv. Udvalget består af foreningsvalgte og medlemmer udpeget af Randers byråd.

Udvalgets opgaver

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning i ansøgninger til udviklingspuljen og breddeidrætspuljen, udpeger vindere af "Årets leder" samt "Initiativprisen". Udvalget bliver endvidere hørt i forhold til regler og tilskud til foreninger og aftenskoler samt politikker på det folkeoplysende område.

Udvalget mødes 4-5 gange årligt. Møderne ligger typisk umiddelbart efter almindelig arbejdstid.

Medlemmer i 2022-2025

Valgt af foreninger og aftenskoler 

Idrætten
Torben Kjeldsen, 40 11 96 08, Totte@rgf.dk (formand)
Jens Grimstrup Larsen, jgl@dlf.dk
Thomas Raaby Pedersen, 51 86 51 52, kontoret@vorupfb.dk  

Aftenskoler
Michael Kull, 28 11 63 64, mk@fof-randers.dk
Per Havshøi, 26 55 42 91, peha@aof.dk

Øvrige foreninger
Lars Gravsholt, 20 66 39 18, lars.gravsholt@gmail.com
Søren Carøe, 21 48 44 47, scaroe@fdf.dk

Handicapforeninger
Else Norvin, 20 65 61 73, norvinelse@gmail.com (næstformand)

Udpeget af byrådet

Louise Høgh, 22 98 44 24, louise.hoeg@randers.dk
Pia Moldt, 87 55 35 66, pia.moldt@randers.dk
Christina Kjærsgaard, 40 11 73 91, christina.kjaersgaard@randers.dk
Daniel Madié, 30 34 50 33, daniel.madie@randers.dk
Stine Falk Eiby, 51 14 64 80, Stine.Falk.Eiby@randers.dk
Jesper Gade, 40 82 64 29, Jesper.Gade@randers.dk
Lars Søgaard, 20 24 85 99, lso@randers.dk

Folkeoplysningspolitikken supplerer byrådets fritids- og idrætspolitik.