Politik og strategi

Der er to udvalg i Randers Kommune, der hører til kultur og fritidsområdet. Derudover har Randers Byråd vedtaget specifikke politikker for området.

Fritids- og idrætspolitik 2018-2021

Randers byråd har vedtaget en fritids- og idrætspolitik, der tager udgangspunkt i at udvikle aktiviteter, faciliteter og fritidsområdet generelt.

Se fritids- og idrætspolitikken her

Folkeoplysningspolitik

Randers Byråd har også vedtaget en folkeoplysningspolitik. Den er et supplement til den gældende fritids- og idrætspolitik.

Læs Folkeoplysningspolitikken her.

Randersordningen

Til vores politikker har vi en Randersordning. Den beskriver tilskudsregler til de godkendte folkeoplysende foreninger.

Randersordningen 2020

Strategi for udvikling af idrætsfaciliteter

Randers byråd har vedtaget en strategi for udvikling af idrætsfaciliteter.

Læs strategien for udvikling af idrætsfaciliteter her.