Tilskud til medlemmer

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til medlemmer. Økonomisk trængte familier kan også søge om tilskud til kontingent, udstyr og lejre.

Medlemstilskud (til foreninger)

Tilskud gives til foreninger for aktive medlemmer i aldersgruppen 0 - 24 år, det vil sige til medlemmer, som har mulighed for at deltage aktivt i mindst 20 planlagte aktivitetsgange fordelt over mindst 5 måneder pr. år. Aktiviteterne skal tilpasses medlemmernes alderstrin.

Typisk ligger et medlemstilskud årligt på omkring 130 kr. pr. medlem dog højst et beløb svarende til medlemmets egen deltagerbetaling.
Ved familiemedlemsskaber fordeles kontingentbetalingen ligeligt på alle indmeldte deltagere fra den enkelte familie.

Medlemstallet opgøres 1. januar og medlemmerne skal have været medlem i mindst 3 måneder i året før.

Se regler for tilskud i Randersordningen, som du finder her.

Hent gratis brugt idrætstøj

Du kan hente gratis brugt idrætstøj og sportsudstyr i sportsskabet "Genbrugssport" i Bysekretariatet i Randers. Der er tale om brugte ting som eksempelvis fodboldshorts, idrætssko og løbebluser. Det er alt sammen donerede eller glemte og uafhentede ting fra kommunens idrætshaller.

Har du noget sportsudstyr, du vil af med?

Har du selv idrætstøj og sportsudstyr, du ikke bruger mere er ”Genbrugssport” også en mulighed for at komme af med dette. Vi mangler typisk gymnastiktøj til piger, svømmedragter, ridetøj, svømmebriller, badmintonketchere, fodboldstøvler og benskinner til fodbold. Aflever det i Bysekretariatet.

Bysekretariatet
Flyvervej 5, st.
8930 Randers NØ
Telefon: 6464 5400
E-mail: bysekretariatet@msbolig.dk

Kontakt sekretariatet i normal kontortid fra kl. 08.00-16.00.  

Økonomisk tilskud til udsatte familier

Der er økonomisk støtte at hente til børn og unge, hvor familien ikke har råd til fritidstilbud. Du kan her få et overblik over de forskellige muligheder og kriterier.

Børnenes Kontor yder økonomisk støtte til betaling af kontingent med op til 1000 kr. pr. barn om året. Støtten skal søges af foreningen på vegne af børn/unge. Betaling af kontingent sker direkte til foreningen.

Læs mere om støtte hos Børnenes Kontor her.

BROEN Randers yder økonomisk støtte til betaling af kontingent, udstyr og evt. transport. Støtten søges af foreningsfrivillige eller fagpersoner på vegne af børn/unge.

Læs mere om støtte hos Broen Randers her.

Randers FC yder økonomisk støtte til betaling af kontingent, fodboldudstyr og fodboldskoler. Støtten gives til børn og unge under 18 år. Ansøger skal være over 18 år og være enten forælder, værge eller anden myndighedsperson.

Læs mere om støtte hos Randers FC her.

Red Barnet hjælper økonomisk dårligt stillede børn og unge  med at finansiere fritidsinteresser gennem "Glad Fritid Puljen".

Formålet med puljen er at fremme sociale relationer.

Støtten udgør maksimalt 2.000 kr. om året og gives til kontingent og/eller udstyr. Støtten søges af foreningsfrivillige eller fagpersoner på vegne af børn/unge.

Læs mere om Glad Fritid Puljen her.

DGI - "Foreningsliv for alle" yder økonomisk støtte til betaling af kontingent – 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1000 kr. for et år. Herudover kan der søges om økonomisk støtte til deltagelse i stævner, camps, skoler og lejre – maksimalt 500 kr. for et år.

Støtten gives til børn og unge under 25 år samt nytilkomne flygtninge og asylansøgere. Foreninger under DGI kan søge puljen på vegne af børn/unge.

Dansk Flygtningehjælp – Fritidspuljen yder økonomisk støtte til betaling af kontingent med op til 1000 kr. årligt. For at modtage støtte skal mindst én af barnets forældre modtage integrationsydelse eller barnet skal være uledsaget flygtning.

Støtten gives til flygtningebørn og -unge under 18 år. Barnet kan få støtte til fritidsaktivitet i én forening.

Bemærk at værdibeviset udløber 3 mdr. efter udstedelse, og det skal derfor indløses hos foreningen hurtigst muligt. Ansøg derfor ikke fritidspuljen om støtte før du har aftalt opstart i en forening.

Børnesagens Fællesråd yder støtte til betaling af kontingent. Støtten gives til børn og unge under 18 år, hvis forælder/værge er eneforsørger, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller anden lav ydelse. Støtten søges af forælder/værge på vegne af børn/unge.

Læs mere om støtte hos Børnesagens Fællesråd her.