Tilmelding til kurser hos Randers Talent og Elite

RTE klubudviklingsforløb

Velkommen til de to første moduler af RTE klubudviklingsprocessen, som vi har igangsat.
Initiativet er taget fordi vi, Randers Kommune ønsker at prioritere udviklingen af jer som ledere og jeres arbejde som satsningsforening endnu højere. Vi forventer os meget af forløbet.

Undervisningen vil blive varetaget i et samarbejde mellem RTE og Idrættens Udviklingscenter ved kursusleder Klaus Frejo der har mange års erfaring med ledelse, udvikling og undervisning i frivillige organisationer via sit arbejde i og ejerskab af konsulentfirmaet og uddannelseshuset Idrættens Udviklingscenter.

Forløbet er designet således, at det på en gang støtter op om jeres fremtidige udvikling og drift, samtidigt med at det danner grundlag for den fremadrettede evaluering og støtte. Alt sammen med fokus på at skabe de bedste forudsætninger for jeres talenter.

Netværksmøde med fokus på sponsorarbejde

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 17.00 - 18.30, mødelokale E.3.16, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

RTE og Erhverv Randers inviterer til netværksmøde, hvor målet er at styrke vores randrusianske atleters arbejde med at omsætte sportslige resultater til økonomi.

Sidste tilmelding: 22. november.

Workshop: Skabelon til strategi- og handlingsplaner

Onsdag d. 27. november 2019 17.00 – 21.00 Laksetorvet 1, 8900 Randers C

Et mål uden en plan, er bare en drøm”. Med klubplanen (forretningsplanen) har vi fået styr på målet. På 2. workshop vil vi introducere skabeloner, I kan bruge til at lave jeres planer. Planerne er i praksis jeres udvælgelse af indsatsområder (strategier) og planer for hvordan i vil gennemføre jeres indsatser (handlingsplaner). Med nedskreven strategier og handlingsplaner vil I hele tiden har en ”rød tråd” og en guide at falde tilbage på, når hverdagen overtages af praktiske gøremål.

Der vil forhåbentligt være et stort sammenfald mellem jeres klubs strategi- og handlingsplaner og de målepunkter som danner grundlag for RTEs evalueringsmodel. På den måde er der direkte sammenhæng mellem jeres arbejde på (og imellem) de 2 workshops, og jeres muligheder for at komme så langt som muligt i evalueringsmodellen.