Hæderspriser og årsnåle

Randers Kommune uddeler hvert år priser til idrætsudøvere, som har opnået særlige præstationer. der er også årsnåle til frivillige, der har udøvet en frivillig indsats i en folkeoplysende forening i hhv. 25 eller 50 år.

Hæderspriser


Randers Kommune og de Samvirkende idrætsklubber i Randers uddeler hvert år priser i forbindelse med fejringen af årets idrætstalenter. Der er priser til udøvere og ledere og trænere fra folkeoplysende foreninger, uanset om det er idræts- eller spejderforeninger m.m. Der gives også 10.000 kr. i en initiativpris til en forening.

Læs mere om hæderspriserne her.

Årsnåle

Årsnålen er indført af Folkeoplysningsudvalget i Randers Kommune, som gerne vil takke de mange frivillige i foreningslivet for deres store uegennyttige indsats.

Årsnåle gives til personer, der i hhv. 25 eller 50 år har været frivillig i en folkeoplysende forening. Det behøver ikke være i den samme forening, blot der er tale om en indsats gennem 25 eller 50 år.

Du kan også indstille en frivillig til nålene, hvis I opfylder følgende kriterier

  • Din forening skal være godkendt i kultur- og fritidsafdelingen som folkeoplysende forening
  • Den frivillige har brugt 25 eller 50 år af deres liv på frivilligt arbejde i folkeoplysende foreninger
  • Det er foreningen, der indstiller den frivillige
  • Det er foreningen, der uddeler årsnålen til den frivillige

Send en mail til fritidkultur@randers.dk med oplysning om, hvor mange af hver nål, I har brug for.