Foreninger med social frivillig

Samarbejdsforeningerne har tilknyttet en social frivillige, som er med til at tage godt imod børnene. De social frivillige har en modtagerrolle som understøtter børnenes deltagelse og opstart, samt hjælper med praktiske ting, såsom at søge økonomisk støtte hos de frivillige organisationer.

De tilknyttede samarbejdsforeninger udvælges løbende. Har I som forening en social frivillig eller er interesseret i at indgå i et samarbejde, så kontakt indsatsens koordinator.