Frivillighedspolitik

Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres i Randers Kommune.

Frivillighed og aktivt medborgerskab

Hver eneste dag udfører rigtig mange mennesker en eller anden form for frivillig indsats, og flere undersøgelser viser, at frivilligheden i Danmark generelt har det godt. Den frivillige indsats og det aktive medborgerskab har også både stor national og international fokus i disse år.

Frivillig deltagelse og engagement er et væsentligt element i det danske demokrati, hvor folkelig deltagelse og medbestemmelse vægtes højt. Gennem det frivillige arbejde opbygges en særlig kompetence til medansvar og deltagelse.

Randers Kommunes politik for frivillighed

Randers Kommune vil fremme og støtte mulighederne for den frivillige indsats - for det aktive medborgerskab. Rammerne for denne målsætning er udstukket i Randers Byråds Vision 2017 for det civile-, frivillige område.

Randers Byråd har vedtaget frivillighedspolitikken den 18. juni 2012.