Kontakt

Kontaktoplysninger til frivilligguiderne på de enkelte ældrecentre og til de to frivilligkoordinatorer, der dækker hele kommunen

Frivilligguider

En frivilligguide er en medarbejder, som har særligt fokus på samarbejdet med frivillige.

Frivilligguiden er kontaktperson for borgere og de frivillige på det enkelte center.

Du kan for eksempel bruge din frivilligguide til:

 • at få en samtale om de frivillige aktiviteter der er i dit lokalområde.
 • én indgang til det frivillige arbejde i dit lokalområde
 • at hjælpe med praktiske spørgsmål (f.eks. om regler, lokaler og kaffe).
 • at melde afbud pr. telefon/mail, så beskeden gives videre til de involverede.
 • at fortælle personalet om de frivilliges opgaver og sikre, at personalet kender deres opgave i forhold til de frivillige.
 • at hjælpe til, hvis der er problemer mellem borgere, frivillige og personale.
 • at fortælle borgere om de frivilliges tilbud.
 • at afholde opstartssamtaler med nye frivillige og vise dem rundt på centret.

Aldershvile i Havndal

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lr1@randers.dk

Bakkegården ved sygehuset

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vr@randers.dk

Borupvænget ved Helsted

Inge Schultz-Knudsen
Tlf.: 20 47 64 73
E-mail: isk@randers.dk

Dronningborg Plejecenter

Charlotte Weber 
Tlf.: 20 51 78 79
E-mail: cw@randers.dk

Fårup Ældrecenter

Charlotte Weber 
Tlf.: 20 51 78 79
E-mail: cw@randers.dk

Kildevang i Langå

Eva Frank
Tlf.: 20 47 64 42
E-mail: ekf@randers.dk  

Kollektivhuset ved Doktorparken

Anette Mogensen
Tlf.: 8915 88 30
E-mail:amo@randers.dk

Kristrupcenteret

Inge Schultz-Knudsen
Tlf. 20 47 64 73
E-mail: isk@randers.dk

Landsbyen Møllevang i nordbyen

Helle Bjørn
Tlf.: 20 47 63 84
E-mail:hkb@randers.dk

Lindevænget ved banegården

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lr1@randers.dk

Møllebo i nordbyen

Eva Frank
Tlf.: 20 47 64 42
E-mail: ekf@randers.dk 

Plejecenter Tirsdalen

Maria Thiim Christensen
Tlf.: 89 15 27 33
E-mail:mtc@randers.dk

Rosenvænget ved sygehuset

Pernille Petersen
Tlf.: 89 15 26 75
E-mail: pp@randers.dk

Spentrup Ældrecenter

Eva Frank
Tlf. 20 47 64 42
E-mail: ekf@randers.dk

Svaleparken i Assentoft

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vr@randers.dk

Terneparken i Asferg

Charlotte Weber 
Tlf.: 20 51 78 79
E-mail: cw@randers.dk

Thors Bakke

Maria Thiim Christensen
Tlf.: 21 15 12 65
E-mail: mtc@randers.dk

Vorup Plejehjem

Vibeke Ullits Rygaard
Tlf.: 20 49 98 59
E-mail: vr@randers.dk

Åbakken i Øster Tørslev

Lone Rasmussen
Tlf.: 24 28 16 52
E-mail: lr1@randers.dk

Frivilligkoordinatorer

Der er ansat to frivilligkoordinatorer på ældreområdet i Randers Kommune.

Frivilligkoordinatorernes opgave er at understøtte og videreudvikle samarbejdet med frivillige sammen med frivilligguiderne. 

Det handler bl.a. om:

 • udvikling af frivilligområdet og følge trends i samfundet.
 • skabe strategiske samarbejder om aktiviteter, der skal være til glæde for ældre borgere.
 • at øge borgernes kendskab til mulighederne for at lave frivilligt socialt arbejde på ældreområdet gennem PR, kommunikation og marketing.
 • at understøtte frivilligguidernes arbejde
 • at være bindeled mellem frivillige og personale.

Birgitte Saksø 
Tlf.: 2381 5591
E-mail: birgitte@randers.dk

Dorte Rothmann
Tlf.: 2134 2036
E-mail: dorte@randers.dk