Kontakt

Kontaktoplysninger til frivilligguiderne på de enkelte ældrecentre og til de to frivilligkoordinatorer, der dækker hele kommunen

Frivilligguider

En frivilligguide er en medarbejder, som har særligt fokus på samarbejdet med frivillige.

Frivilligguiden er kontaktperson for borgere og de frivillige på det enkelte center.

Du kan for eksempel bruge din frivilligguide til:

 • at få en samtale om de frivillige aktiviteter der er i dit lokalområde.
 • én indgang til det frivillige arbejde i dit lokalområde
 • at hjælpe med praktiske spørgsmål (f.eks. om regler, lokaler og kaffe).
 • at melde afbud pr. telefon/mail, så beskeden gives videre til de involverede.
 • at fortælle personalet om de frivilliges opgaver og sikre, at personalet kender deres opgave i forhold til de frivillige.
 • at hjælpe til, hvis der er problemer mellem borgere, frivillige og personale.
 • at fortælle borgere om de frivilliges tilbud.
 • at afholde opstartssamtaler med nye frivillige og vise dem rundt på centret.

Indtast din adresse herunder og se, hvilken frivilligguide der hører til dit område.

Den vestlige del af kommunen

Teamet dækker i fællesskab følgende områder:
Centre: Kollektivhuset, Lindevænget, Fårup, Terneparken, Spentrup, Borupvænget, Kildevang, Aktivitetshuset Langå, Bjerregravcentret
Lokalområder: Hornbæk, Tånum, Ålum, Området v. banegården, Fårup, Asferg, Gassum, Spentrup,Råsted, Ø. Bjerregrav, Nordvestbyen,Helsted, Langå, Stevnstrup

Navn Telefon Email
Anette Mogensen 8915 8830 amo@randers.dk
Inge Schultz-Knudsen 2047 6473 isk@randers.dk
Lone Rasmussen 2428 1652 lr1@randers.dk

Den nordøstlige del af kommunen

Teamet dækker i fællesskab følgende områder:
Centre: Dronningborg, Rosenvænget, Bakkegården, Møllebo, Landsbyen, Møllevang, Aldershvile, Åbakken, Korshøjcentret, Gjerlevcentret
Lokalområder: Nordøstbyen omkring sygehuset, Dronningborg-området, Nordbyen, Mejlby, Harridslev, Mellerup, Havndal, Øster Tørslev, Gjerlev, Linde, Hald, Tvede

Navn Telefon Email
Eva Forslund Henningsen 2051 7879 efh@randers.dk
Eva Kaagaard Frank 2047 6442 ekf@randers.dk
Helle Bjørn 2119 2098 hkb@randers.dk
Pernille Petersen 2163 8690 pp@randers.dk

Den sydlige del af kommunen

Teamet dækker i fællesskab følgende områder:
Centre: Thors Bakke, Tirsdalen, Kristrupcentret, Vorup, Svaleparken
Lokalområder:  Midtbyen v. Thors Bakke, Kristrup, Paderup, Haslund, Assentoft, Uggelhuse, Romalt, Hørning

Navn Telefon Email
Maria Thiim Christensen 2115 1265 mtc@randers.dk
Vibeke Ullits Rygaard 2049 9859 vr@randers.dk

 

Frivilligkoordinatorer for hele kommunen

Der er ansat to frivilligkoordinatorer på ældreområdet i Randers Kommune.

Frivilligkoordinatorernes opgave er at understøtte og videreudvikle samarbejdet med frivillige sammen med frivilligguiderne. 

Det handler bl.a. om:

 • udvikling af frivilligområdet og følge trends i samfundet.
 • skabe strategiske samarbejder om aktiviteter, der skal være til glæde for ældre borgere.
 • at øge borgernes kendskab til mulighederne for at lave frivilligt socialt arbejde på ældreområdet gennem PR, kommunikation og marketing.
 • at understøtte frivilligguidernes arbejde
 • at være bindeled mellem frivillige og personale.
Navn Telefon Email
Birgitte Saksø 2381 5591 birgitte@randers.dk
Dorte Rothmann 2134 2036 dorte@randers.dk