Forsikring af frivillige

Som frivillig i Randers Kommune er du ansvars- og ulykkesforsikret mens du udfører en frivillig indsats i kommunalt regi.

Borgere der yder en frivillig indsats i Randers Kommune er dækket af kommunens ansvar- og ulykkesforsikring/arbejdsskadeforsikring, mens de udfører indsatsen. Hvis en borger, der yder en frivillig indsats, bliver udsat for en ulykke under udførelsen af den frivillige indsats, skal ulykken anmeldes i Insubiz. Det er centerlederen af institutionen, hvor den frivillige indsats udføres, der er ansvarlig for anmeldelse af ulykken i Insubiz.

Med de nye regler om forsikring af frivillige er frivillig indsats, frivilligt arbejde og medarbejdere i Randers Kommune alle dækket på samme forsikringsvilkår.