Frivillige på offentlige ydelser

Hvis du modtager offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at der i visse situationer kan ske træk i ydelsen, når du laver frivilligt arbejde.

På frivillighed.dk kan du læse om reglerne for frivilligt arbejde, når du er på forskellige slags offentlige ydelser. Det drejer sig om:

  • Dagpenge eller efterløn
  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
  • Førtidspension
  • Folkepension
  • Fleksjobløn
  • Ressourceforløb