Frivilligt socialt arbejde

Frivillige sociale foreninger og netværk, institutioner og erhvervsvirksomheder, som bidrager til det frivillige arbejde er samlet i Frivilligværket.

Frivilligværket arbejder for, at de frivillige sociale foreninger i Randers Kommuner får de bedst mulige vilkår for at hjælpe socialt udsatte borgere til et godt og værdigt liv.

På Frivilligværkets hjemmeside kan man finde information om frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune. Her er information for foreninger, frivillige, borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder.

På hjemmesiden finder man også information om § 18-midler i Randers Kommune, vejledning, ansøgningsskema mv.

Kontakt

Frivilligværket
Kirketorvet 2A (Baghuset)
8900 Randers C
Telefon: 2916 1920 eller 2916 1921
E-mail: frivilligvaerket@randers.dk