Results - Grundtvig program

Grundtvig program supports activities that provide an opportunity to exchange experiences and ideas across Europe. - Grundtvig-programmet støtter aktiviteter, der giver mulighed for at udveksle erfaringer og idéer på tværs af Europa.