Beskæftigelsesplan 2021

Beskæftigelsesplan er styrende for den beskæftigelsespolitiske indsats i Randers Kommune.

Randers Kommunes Beskæftigelsespolitik for 2018-2021 bygger på Randers Kommunes vision: "Randers - vi tør gå nye veje" samt beskæftigelsesudvalgets seks beskæftigelsespolitiske fokuspunkter for perioden 2018-2021.

De seks fokuspunkter er:

 • Unge i uddannelse eller beskæftigelse
 • Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddannelse
 • Helhedsorienteret indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse
 • Den gode borgerkontakt på jobcentret
 • Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune
 • Sund økonomi på beskæftigelsesområdet

Udover beskæftigelsesudvalgets fokuspunkter indgår også beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske målsætninger som grundlag for planen. Beskæftigelsesministerens målsætninger udtrykker de nationale prioriteringer på beskæftigelsesområdet. Ministeren melder målene ud i foråret før indsatsåret. Der er for 2021 fastsat fem mål:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft