InnoBooster

InnoBooster er ét samlet fleksibelt innovationstilbud til mindre virksomheder, der sætter fokus på udviklingsstrategi

Med et tilskud fra InnoBooster investerer InnovationsFonden i virksomhedens gode idéer og hjælper ned at gøre dem til virkelighed. Formålet er at kombinere de gode idéer med tilførsel af ny viden for at skabe vækst og udvikling til gavn for både virksomheden og samfundet.

Hvad kan man få tilskud til?

  • En højtuddannet eller en forsker, der skal arbejde med udvikling i virksomheden. Tilskud til højtuddannede er særligt for virksomheder med få eller ingen højtuddannede.
  • Samarbejde med en videninstitution, som din virksomhed ikke har samarbejdet med de seneste tre år.
  • Anden videnbaseret hjælp - bevilges i sammenhæng med en af de to andre muligheder.

I InnoBooster kan der gives tilskud til en videnpakke på mellem 50.000 og 250.000 kroner, og du skal som virksomhed selv skyde et tilsvarende beløb ind i forløbet. Noget af din egenfinansiering kan være i form af arbejdsløn til dine egne medarbejdere, og noget skal være i form af kontant betaling for den viden, du får.

Et innovationsforløb skal vare mellem 6 og 12 måneder, men inden for denne periode tilpasses forløbet selv imellem jer.

Desuden skal virksomheden have eksisteret i mindst et år og have mellem 2 - 250 ansatte.