Solution Camp

Få 15-30 højtuddannede rådgivere til at løse en problemstilling i virksomheden

AAU's Solution Camp er en særlig form for studentersamarbejde, som tager udgangspunkt i, at studerende fra et specifikt studie eller på tværs af studieretninger kommer med bud på nye løsninger på en konkret problemstilling fra en virksomhed.

Det får du:

  • Adgang til universitets viden og kreative problemløsning.
  • Uhæmmet innovation og idégenerering
  • Nye vinkler og løsningsforslag på en problemstilling.

En Solution Camp varer typisk 7 timer, og med Den Kreative Platform som facilitator mødes repræsentanter fra virksomheden med 15-30 studerende, og i fællesskab arbejdes der hen imod en række løsningsmodeller og idékoncepter, som din virksomhed kan gøre brug af.

I de fleste tilfælde resulterer en Solution Camp endda i konkrete koncept- og produktidéer, som din virksomhed kan arbejde videre med. Det sker desuden ofte, at disse idéer efterfølgende udmønter sig i et studenterprojekt.