Studiepraktik

I slutningen af mange kandidatuddannelser er der indlagt et semesters praktikforløb, som giver de studerende mulighed for at arbejde 3-6 måneder hos en virksomhed

  • Tilførsel af ny viden, ideer og inspiration
  • Ekstra arbejdsressourcer med solid faglig baggrund.
  • Mulighed for at se en potential fremtidig medarbejder (profil) an

Ved at tage en studerende i praktik får virksomheden, uden omkostninger, en ekstra arbejdsressource i form af en motiveret medarbejder med en solid faglig baggrund, som kan bidrage med ny viden og input.

Et praktikforløb er således en god lejlighed til at udvikle idéer eller gennemføre projekter, der ellers ikke ville være tid eller ressourcer til, og samtidig kan en praktikant være medvirkende til at skabe kontakt til den store mængde af viden og erfaring, som universitetets undervisere og forskere besidder.