Hvem kan søge uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og ikke har, hvad vi kalder en ”erhvervskompetencegivende uddannelse” kan du søge uddannelseshjælp, når du helt eller delvist mister din indtægt for eksempel ved ophør på uddannelse eller ved opsigelse fra job.