Uddannelseshjælp - en hjælp til at komme i uddannelse eller job

Uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp til dig.

Men uddannelseshjælp er først og fremmest en hjælp til at komme i uddannelse eller job. Det betyder, at du har pligt til at gå i gang med en uddannelse, så snart du er klar. Hvis du ikke er klar, har du pligt til at deltage i undervisning, praktik eller andre aktiviteter, som din rådgiver mener, er nødvendige for dig.