Befordringsgodtgørelse

Der gælder særlige regler om befordringsgodtgørelse, når den daglige transport ud og hjem er mere end 24 kilometer.

Ved kommunesammenlægningen blev det administrativt besluttet, for at harmonisere forskellig praksis, at der ikke  gives merudgiftsgodtgørelse, dvs. godtgørelse for udgifter ved deltagelse i tilbud og virksomhedspraktik op til 24 kilometer (§176 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats). Det betyder, at kontant-, overgangsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb, selvforsørgende og unge under 18 år ikke længere kan få merudgiftsgodtgørelse for udgifter forbundet med at deltage i tilbud (uddannelse, kurser, virksomhedspraktik og nytteindsats). Godtgørelsen har været brugt til at dække udgifter til transport op til 24 kilometer.